Warunki udziału

Warunki udziału/ Zgłoszenie na dofinansowane otwarte szkolenia stacjonarne w Zakopanem i Warszawie

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się uniwersalny Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ deklaracją. Istnieje możliość zadeklarowania dowolnej ilości osób z jednej firmy.

Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego). W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ NA MIN. 3 TYGODNIE PRZED TERMINEM SZKOLENIA. DOKUMENT TEN JEST GWARANCJĄ UDZIAŁU W SZKOLENIU. Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie niniejszego ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.                              

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Upoważniacie nas Państwo wówczas do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Ceny szkoleń dofinansowanych:

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 17.00. Zajęcia: dzień 1 - 10.00 – 16.00, dzień 2 - 9.00 – 15.00. 

Szkolenia stacjonarne - odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilosci zgłoszonych uczestników oraz możlliwości hotelowych (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).
 

UWAGA: Szkolenia odbywają się w określonych dniach i trwają w godz. 10.00 – 16.00 z 2 przerwami 11.45-12.00 oraz 13.30-14.15                     

Dofinansowanie do usług szkoleniowych pochodzi z własnych środków finansowych zagraniczych partnerów, współpracujących firm szkoleniowych z brokrem szkoleń European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Nie stanowią pomocy de minimis oraz nie pochodzą ze środków pomocy publicznej. Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla pracowników MŚP oraz Dużych Przedsiębiorstw.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Powyższe ceny są ostatecznymi cenami jakie ponosi klient.

 Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ webinarium nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% (powyższych) kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

 

Zapraszamy!!

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 
Pola oznaczone * są wymagane
Nasi klienci