AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Budowa zespołu i motywowanie
Korzyści
 • Poznanie cech idealnego zespołu
 • Poznanie zasady tworzenia i motywowania zespołu
 • Umiejętność dostosowania stylu kierowania do 4 etapów rozwoju zespołu
 • Umiejętność wywierania wpływu na zachowanie pracowników
 • Rozpoznawanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązania
 • Umiejętność kierowania procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów
 • Zwiększenie wyników poprzez właściwe zastosowanie wewnątrz - zespołowej komunikacji
 • Umiejętność pokonywania kryzysów na podstawie wspólnej pomocy
 • Poznanie zasady wprowadzania zmian
 • Elastyczne sterowanie wydajnością zespołu i jego członków

Program

Wstęp

 • Czym jest zespół?
 • Różnice między zespołem a grupą osób pracujących razem

 Cechy Idealnego Zespołu

 • Komunikacja w Zespole
 • Poznanie cech idealnego zespołu
 • Cechy Efektywnego Lidera
 • Jak motywować zespół?

 Fazy, etapy rozwoju zespołu - jakie motywatory stosować na poszczególnych etapach?

 • Forming
 • Storming
 • Norming
 • Performing

 Analiza stylu kierowania

 • Poznanie własnego stylu kierowania – test
 • Poznanie czterech stylów kierowania
 • Skutki zastosowania właściwego i niewłaściwego stylu
 • Symulacja przypadku na temat ustalenia etapu rozwój i zastosowania właściwego stylu kierowania

 Analiza Zachowań jako podstawa skutecznego zarządzania personelem

 • Typologia Zachowań- analiza pozwalająca scharakteryzować przewodni typ zachowań pracowników .
 • Cele krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, strategiczne
 • Prezentacja celów:
  • struktura prezentacji celów dla zespołu
  • umiejętność efektywnego dostosowania celów i zdań dla poszczególnych typów zachowań pracowników(na podstawie Typologii Zachowań)

 Przeprowadzanie trudnych rozmów

 • Konstruktywna Krytyka
 • Przykłady krytyki destrukcyjnej
 • Umiejętne wyrażanie konstruktywnej krytyki
 • Korzyści z krytyki
 • Umiejętne wyrażanie pochwał
 • Korzyści płynące z pochwał

Zestaw psychologicznych narzędzi menedżera

 • Odsłona własnych intencji
 • Informacja zwrotna
 • Pytania i Parafrazy
 • Stawianie granic
 • Asertywność
 • Sztuka ustępstw i dawania satysfakcji
 • Negocjacje nastawione na współpracę - trening umijętnosci rozwiązywania konfliktów w zespole

Co motywuje pracowników?

 • motywacja finansowa
 • motywacja pozafinansowa
 • metody rozpoznania motywatorów pracownika
 • co motywuje Ciebie?
 • autodiagnoza motywacji
 • jak zaangażować pracowników bez stosowania motywatorów?
 • zasady empowerment'u

 

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Burza mózgów
Action learning

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ webinarium nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

 

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane 139 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci