AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

MS Visio - webinarium
Korzyści

Celem szkolenia jest poznanie zasad i umiejętności obrazowego opisywania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego MS Visio. Uczestnicy będą potrafić graficznie opisać procesy, schematy i procedury oraz stworzyć diagram. Zdobędą też umiejętności graficznego prezentowania złożonych komunikatów i przedstawiania informacji z dodatkowych źródeł danych, w tym tworzenia raportów.


Program
  • Wstęp do MS Visio - Interfejs programu, siatka, linijki, prowadnice
  • Kształty i rysunki - omówienie kształtów, typy, rodzaje; łączenie i grupowanie kształtów; tworzenie rysunków, praca z obrazami
  • Formatowanie - ustawienia strony, wyrównania i odstępy, kolory i motywy, dane kształtu; raporty; hiperłącza;
  • Zaawansowane opcję programu - tworzenie nowych kształtów, projektowanie diagramów map
  • Współpraca Visio z innymi programami Microsoft - MS Office - MS Project
  • Praca zdalna - zarzdzanie procesami w chmurze
  • Podsumowanie

 

Zapraszamy!!!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

  • webinarium 13.30 - 15.00 przerwa 5 minut 14.15 - 14.20. Miejsce: online
  • szkolenie stacjonarne:          dzień 1 - 10.00 - 16.00           dzień 2 -   9.00 - 15.00.

Miejsce szkoleń stacjonarnych w Zakopanem - hotele i pensjonaty o standardzie ***: Hotel "Pod skocznią"***(www.podskocznia.pl), "Dawidek"***(www.dawidek.pl) "Czarny Potok"*** (www.czarnypotok.pl)

Program webinarium/ szkolenia stacjonarnego

Na stronie zawarty jest program oraz metodyka pracy dla 2 dniowego szkolenia stacjonarnego. W przypadku webinarium, w zgłoszeniu umowie jest pole, w którym uczestnik ma możliwość napisania 3 nazw tematów (spośród zawartego programu szkolenia stacjonarnego), które chce aby były poruszone podczas 90 minutowego webinarium.

Gwarancja satysfakcji z udziału w webinarium

Każde webinarium trwa 90 minut -- 2 x po 45 min (z pięcio minutową przerwą). Jeśli pierwsza część nie spełni oczekiwań uczestnika, wówczas bez konsekwencji, nie ponosząc żadnych kosztów może (bez tłumaczenia, wylogować się w przerwie i ...) nie brać udziału w drugiej części webinarium.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
240 zł webinar 2490 zł stacjonar PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci