AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Podatek CIT
Korzyści

Na szkoleniu przedstawione zostaną bieżące problemy związane z rozliczaniem przychodów i kosztów podatkowych wraz z ich korektą z uwzględnieniem przepisów obowiązujących oraz stanowiska organów podatkowych i Sądów.


Program
 • Przychody podatkowe
 • Świadczenia na rzecz pracowników jako koszt uzyskania przychodów oraz jako przychód:
 • poniesienie kosztu a korekta - problemy  - cichy koniec przepisów antyzatorowych.W jaki sposób zlikwidowano obowiązkową korektę kosztów dotyczącą nieuregulowanych zobowiązań?
 • jak powinny być rozliczone bonusy od sprzedaży otrzymane za obroty z lat poprzednich?
 • przepisy przejściowe,
 • imprezy integracyjne, nocleg pracowników nie będących w podróży służbowej, zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia, udział w podróży służbowej - kiedy przychód ?
 • świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników - kiedy przychód ?
 • ryzyka związane z nowymi regulacjami,
 • błąd rachunkowy, pomyłka, rabaty, upusty, bonifikaty, skonta, zwroty - kiedy korekta wsteczna, kiedy korekta bieżąca?,
 • Korekta przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:
 • rozliczanie kosztów w czasie w świetle stanowiska organów podatkowych i Sadów - jednorazowo czy rozliczać w czasie?
 • definicja, podział na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem w świetle stanowiska organów podatkowych i Sadów,
 • Koszty uzyskania przychodów:
 • zaliczka - kiedy przychód nie stanowiący przychodów podatkowych?
 • usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego, wykonanie usługi,
 • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
 • reprezentacja.  Kiedy reprezentacja ? Kiedy koszty uzyskania przychodów ? Usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, artykuły spożywcze, prezenty, upominki, gadżety, strój, ubiór, imprezy masowe,
 • samochody osobowe. Amortyzacja. Ubezpieczenie. Najem.  Czy czynsz jest limitowany przez ewidencję przebiegu pojazdu?  Leasing. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne - czy wydatki związane z eksploatacją są kosztem?
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej a podatki dochodowe:
 • interpretacje indywidualne - zasady ich stosowania; fakty i mity - czy to prawda, że są likwidowane?
 • przepisy antyoptymalizacyjne - najważniejsze zagadnienie,
 • pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym - najważniejsze zagadnienia,
 • komunikacja elektroniczna z organem,
 • jednolity Plik Kontrolny - dla kogo obowiązek i jak zmienią się kontrole podatków dochodowych?

Zapraszamy!!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
590 zł Zakopane 239 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci