AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Przechwytywanie klientów konkurencji
Korzyści
 • Możliwość zaznajomienia się z metodami przechwytywania Klientów konkurencji
 • Sposoby zdobywania informacji o Kliencie
 • Strategie pozyskiwania Klientów konkurencji

UWAGA: Wskazane jest aby uczestnicy tego szkolenia, mieli odbyte szkolenie z "Technik Sprzedaży". Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych sprzedawców.


Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Stosowane metody kontaktu z Klientem. Skuteczność metod.

 • Kontakt telefoniczny
 • Kontakt listowny
 • Kontakt poprzez e-mail
 • Kontakt osobisty

Metody przechwytywania Klientów konkurencji

 • Postępowanie w pozyskiwaniu Klientów obsługiwanych przez konkurencję
 • Strategia pozyskiwania Klientów
 • Umiejętne połączenie metod, gwarancją sukcesu w pozyskiwaniu Klienta kroki postępowania
 • Pozyskiwanie nazw, adresów, telefonów oraz informacji na temat potencjalnych Klientów.
 • Pozyskiwanie informacji nt. klienta
 • Tworzenie oferty ”nie do odrzucenia”
 • Zasady konstruowania oferty
 • Pisownia, język, styl
 • Sprzedaż i prezentacja ”ceny”

Telefoniczna ”sprzedaż” spotkania.

 • Umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 • Otwarcie rozmowy telefonicznej
 • Inicjatywa w rozmowie
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Prezentacja korzyści ze spotkania
 • Zakończenie rozmowy

Klasyfikacja Klientów w systemie CRM

Metody prowadzenia rozmów z Klientem

 • Zasady prowadzenia rozmów: otwarcie rozmowy, analiza potrzeb, prezentacja, przezwyciężanie zastrzeżeń, zamkniecie.

Wytworzenie emocji u Klienta

 • Emocje pozytywne
 • Kiedy warto jest tworzyć emocje negatywne?

Niekonwencjonalny kontakt po sprzedaży

 • Socjotechniki stosowane przez sprzedawców
 • Przykłady Joe Girard’a jako najlepszego sprzedawcy na świecie

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Burza mózgów
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),"Dawidek" (www.dawidek.pl),"Basieńka" (www.basienka.com.pl),"Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane 139 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci