AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Racjonalizacja procesów magazynowych
Korzyści
 • Umiejętność przygotowania zakresu zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej
 • Umiejętność dokonania podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
 • Umiejętność obliczania wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu
 • Właściwa kontrola i koordynacja przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym
 • Poznanie sposobów postępowania w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Umiejętność określania czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów
 • Umiejętność analizy i właściwej oceny wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów

Program

Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej

 • Rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa
 • Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami
 • Zakresy zadań i odpowiedzialności
 • Obieg informacji
 • Uwarunkowania funkcjonowania
 • Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej

Podział i asortyment zapasów

 • Podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ)
 • Charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania
 • Analiza poziomów (wielkości) zapasów
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych
 • Wielkość zapasów bieżących
 • Poziom zapasów bezpieczeństwa
 • Ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
 • Wpływ poziomu obsługi Klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych

Ekonomika dostaw

 • Ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) – optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?)
 • Wielkość zapasów maksymalnych

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

 • Wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi

Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych

 • Podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów
 • Wskaźniki rotacji zapasów magazynowych
 • Możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów

Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej

Zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

Technologia operacji magazynowych

 • Charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 • Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • Dokumenty normujące odpowiedzialność materialną
 • Uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące odpowiedzialności materialnej

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej

 • Rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej
 • Dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Realizacja procedur inwentaryzacyjnych
 • Błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • Metoda stałych miejsc składowych
 • Metoda wolnych miejsc składowych
 • Metody mieszane
 • Metody kompletacji zapasów
 • Metody składowania zapasów:
  • organizacja tradycyjnych metod składowania
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów
  • rozmieszczenie zapasów w magazynach

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • Zasady znakowania ładunków w magazynach
 • Oznakowanie miejsc składowania zapasów
 • Organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN
 • Wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
2290zł Zakopane 830zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci