AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Telefoniczne umawianie spotkań
Korzyści
 • Umiejętność inicjowania nowych kontaktów przez telefon.
 • Wzmocnienie komunikacji telefonicznej
 • Budowanie wiarygodności i pozytywnego wrażenia
 • Tworzenie skutecznej argumentacji
 • Poznanie technik skutecznych rozmów telefonicznych
 • Wzmocnienie podstawowych umiejętności sprzedaży i obsługi klienta przez telefon
 • Umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klienta

 


Program

NIECHĘĆ PRZED POŁĄCZENIEM Z OSOBĄ DECYZYJNĄ. PRZEŁAMYWANIE BARIER

 • powitanie i krótka prezentacja firmy
 • prośba o połączenie z osobą decyzyjną
 • jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

NAJWAŻNIEJSZE I STAŁE ELEMENTY POTRZEBNE DO SKUTECZNEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ Z KLIENTEM

 • pierwsze 10 sekund rozmowy z osobą decyzyjna (co i jak mówić?)
 • panowanie nad głosem (sprawna komunikacja niewerbalna)
 • poprawne formułowanie myśli (sprawna komunikacja werbalna)
 • zadawanie pytań
 • trafne diagnozowanie problemu / sprawy klienta
 • rozumienie emocji i nastawiania klienta
 • wyrażanie empatii
 • kontrola własnych emocji
 • radzenie sobie ze stresem

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ – PRACA NAD GŁOSEM


Znaczenie komunikacji niewerbalnej
Modulacja głosu:

 • Akcentowanie Głośność Tempo i Rytm
 • Barwa głosu
 • Oddech
 • Wymowa, artykulacja, dykcja

KOMUNIKACJA WERBALNA – JAKICH SŁÓW I SFORMUŁOWAŃ UŻYWAĆ?

8 zasad obowiązujących w rozmowie telefonicznej

 • Jak być uprzejmym?
 • Jak mówić klarownie?
 • Jak używać pozytywnych sformułowań
 • Jak używaj sformułowań typu “Ja” zamiast “ty”
 • Jak nie narzucać się
 • Jak potwierdzać zrozumienie
 • Jak upewniać się, że jesteśmy rozumiani
 • Jak nie przerywać i nie popędzać

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ

 • jak słuchać klienta?
 • cele pytań
 • techniki zadawania pytań
 • jak zbierać informacje od klienta?
 • jak kontrolować przebieg rozmowy poprzez pytania?
 • jak nie zadawać pytań?

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI KLEINTA

 • jak rozpoznać obiekcje?
 • Jak reagować na obiekcje?
 • Jaką technikę wybrać do przezwyciężania obiekcji?
 • dlaczego rzetelna praca z obiekcjami daje sukces?

 ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

 • jak podsumować rozmowę
 • jaką wybrać technikę zakończenia

 

ZAPRASZAMY !

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Dyskusja
Burza mózgów
Scenki, odbrywanie ról

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane 139 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci