AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie procesami produkcji
Korzyści
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z produkcją i poznanie cyklu produkcyjnego
 • Zapoznanie z planowaniem procesu produkcji, zasobów ludzkich, nowych technologii, zdolności
 • wytwórczych, gospodarki remontowej, wyposażenia, elastyczności produkcji
 • Nabycie umiejętności harmonogramowania produkcji
 • Zapoznanie z uwarunkowaniami logistycznymi przedsiębiorstwa
 • Posługiwanie się procesami planowania i kontroli realizacji projektów
  • Ogólna orientacja w zagadnieniach Lean Production (smukłej produkcji – minimalizacja wykorzystania zasobów

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

 Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją

 • Podstawy praktyki produkcyjnej
 • Produkcja i jej rodzaje
 • Proces produkcji i jego struktura
 • Cykl produkcyjny i jego obliczanie
 • Typy produkcji
 • Normowanie czynników produkcji
 • Przygotowanie produkcji
 • Doskonalenie procesu produkcji

 Praktyka produkcji

 • Planowanie i przygotowanie produkcji
 • Planowanie procesu, zasobów ludzkich, nowych technologii, zdolności wytwórczych, gospodarki remontowej, wyposażenia, elastyczności produkcji
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Planowanie jakości, produktu – cykl życia produktu
 • Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji

 Utrzymanie ruchu

 • Cele Utrzymania Ruchu
 • Podstawy Analizy Danych
 • Cele Wdrożenia
 • Algorytmy Procesów UR
 • Ocena Rozbieżności
 • Efekty Wdrożenia
 • Techniki Wspomagające

 Zintegrowane systemy zarządzania – moduły zarządzania produkcją

 • Zintegrowane systemy zarządzania- schemat
 • Specyfika modułu zarządzania produkcją
 • Analiza przykładowego programu wspomagającego harmonogramowanie produkcji

 Zarządzanie projektami (zmianami)

 • Przygotowanie projektu: środowisko projektu, cele projektu, etapy cyklu życia projektu
 • Struktura projektu: planowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Realizacja projektu: organizacja projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektów

 Logistyka produkcji

 • Logistyka w kreowaniu wartości dla Klienta
 • Logistyka jako narzędzie walki konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Uwarunkowania logistyczne przedsiębiorstwa
 • Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie – pojecie i perspektywy zarządzania łańcuchami dostaw (SCM), logistyczny system informacji, charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie przepływami fizycznymi

 Zarządzanie jakością

 • Co to jest jakość
 • Normy systemów zarządzania jakością
 • Dokumentacja jakości
 • SPC
 • FMEA
 • Procesy w zarządzaniu jakością
 • Audyt jakości

 Improvement i implementacja

 Lean Production

 • Organizacja Lean Production
 • Filozofia, techniki i narzędzia JIT
 • Korzyści z wdrożenia Lean Production
 • Analiza przepływu (VSM)
 • Mapa stanu obecnego (MSO)
 • Narzędzia usprawnień procesu
 • 5S
 • Kazein
 • Kanban

 Dokumentacja pracy czasu i ergonomia (MTM – SAM)

 • Wprowadzenie do problematyki pomiaru i badania pracy
 • Rodzina metod MTM – od chronometrażu do SAM
 • Praktyczne podstawy Sequential Activity- and Method analysis SAM
 • Podstawowe, uzupełniające i powtarzające się rodzaje aktywności
 • Przykłady kart oceny ergonomicznej stanowiska (operacja, cykl pracy, biomechanika)

 Wprowadzanie do metodyki EKS (Engpasskonzentrierte Strategie)

 • Na czym polega strategia EKS
 • Metodyki definiowania „wąskich gardeł”
 • Przykłady rozwiązań problemów nie rozwiązywalnych

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza filmów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ webinarium nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto) po dofinansowaniu:
690 zł Zakopane 439 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci