AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie strategiczne wg BSC /Strategicznej Karty Celów/
Korzyści
 • Umiejętność przygotowania pracowników do wprowadzenia systemu zarządzania celami i ocen okresowych
 • Poznanie założeń i celów BSC - Strategicznej Karty Celów - Balanced Scorecard
 • Tworzenie karty celów
 • Poznanie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych
 • Zapoznanie z zasadami rozmów oceniających
 • Uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania zadanych celów
 • Zapoznanie z ewaluacją systemu ocen

Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grup

Istota oceny pracowniczej 

Kiedy należy wprowadzić BSC - strategiczną kartę celów

Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych a karta celów

 • Projektowanie systemu
 • Wdrożenie systemu
 • Ocena systemu, ewaluacja oceny

Cele wprowadzenia systemu zarządzania celami

Obszary wyznacznia celów

 • Finanse
 • Klient
 • Rozwój
 • Procesy

Metody i narzędzia oceny celów

 • Jak dobrać optymalne narzędzie oceny
 • Projektowanie formularza
 • Procedura oceniania
 • Ewaluacja oceny

KASKADOWANIE CELÓW

Rozmowa oceniająca realizcję celów jako jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Pracowników

 • Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej braku realizacji celów
 • Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena
 • Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej:
 • komunikaty pozytywne i negatywne
 • małe i duże kwantyfikatory
 • język proaktywny i reaktywny
 • komunikaty typu „ty” i „ja”
 • komunikaty skrzyżowane
 • zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą

Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika

Rodzaje rozmowy oceniającej

 • Rozmowa zamknięta
 • Rozmowa otwarta
 • Coaching

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej

Etapy i schemat rozmowy z uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy

Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen realizacji celów

Psychologiczne pułapki oceniania

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ webinarium nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

 

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane 139 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci