AKCEPTUJESZ

Ogólne warunki udziału w szkoleniach otwartych w Warszawie i Zakopanem

Zgłoszenie

Na stronie głównej obok nazw webinariów znajduje się uniwersalny do szkoleń stacjonarnych Formularz "online". Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza "online" wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane firmy wysyłającej uczestników, łączną kwotę do zapłaty  i dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego).W przypadku nie otrzymania przyjęcia Formularza "online" (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Pole Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu dotyczy osób, które chcą przyjechać na szkolenia do Warszawy. Wówczas poinformujemy Państwa o miejscach i dodatkowych kosztach związanych z noclegiem.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Rezygnacja/ Odwołanie szkolenia

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie zakupami
Korzyści

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie Zarządzania Zakupami w firmie
 • Pozycjonowanie zarządzania w procesie decyzyjnym
 • Określenie wpływu i odpowiedzialności na wyniki firmy
 • Charakterystyka powiązań z powszechnie uznanymi systemami
 • Zarządzania Jakością
 • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnej
 • dla prawidłowego funkcjonowania całego łańcucha dostaw
 • Zrozumienie roli planowania na poprawność realizowanych zakupów
 • Prognozowanie zakupów
 • Omówienie wpływu sformalizowanych procesów,
 • procedur i instrukcji na efektywność zakupów
 • Narzędzia wspierające zarządzanie zakupami
 • 5 sił Portera
 • Macierz Kraljica 
 • Decyzje strategiczne w zakupach
 • Wpływ zakupów na zarządzanie zapasami.
 • Metody pomiarów i kontroli
 • Rozwój narzędzi wspomagających w klasyfikacji materiałów
 • Analiza ABC i XYZ
 • Podkreślenie możliwości wpływu zakupów na jakość obsługi klienta
 • Zdefiniowanie roli selekcji i doboru Dostawców
 • Omówienie prawidłowości procesu ofertowego
 • Kkryteria wyboru ofert, negocjacji ofertowych
 • Wybór najlepszych strategii logistycznych
 • (JIT, KANBAN, VMI/SMI)
 • Kontrakty. Negocjacje kontraktów i ich zapisy
 • Zarządzanie kontrolą kosztów
 • Wsparcie dla firmy przy korzystaniu z rozwiązań zewnętrznych,
 • Standaryzacja, optymalizacja

Program
 • Zarządzanie Zakupami a tradycyjne „Zaopatrzenie”
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na decyzje strategiczne w firmie.
 • Podział na Zakupy Operacyjne i Taktyczne/Strategiczne
 • Korelacja nowoczesnego Zarządzania Zakupami z powszechnie znanymi Systemami Zapewnienia Jakości / Zarządzania Jakością
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na zewnętrzne i wewnętrzne możliwości standaryzacji, konsolidacji, outsourcingu, partnerstwa i kooperacji
 • 5 Sił Portera – Analiza środowiska biznesowego
 • „Model Kraljica” – Model strategii dla kupowanych materiałów i grup materiałowych
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na najważniejsze wskaźniki w firmie
 • Prognozowanie i cykl planowania
 • Parametryzowanie systemu (np. MRPII, ERP) i kontrola zmian.
 • Rodzaje i metody generowania zapotrzebowania
 • Przebieg zakupów operacyjnych
 • Zarządzanie Zapasami. Ich optymalizacja
 • Analiza materiałów w klasyfikacji ABC i XYZ
 • Wskaźniki zakupów operacyjnych jako parametry miary ich efektywności
 • Obowiązki kupców operacyjnych pod kątem współpracy z pozostałą częścią firmy
 • Rola Procurement w Firmie i wsparcie dla realizacji Strategii / kierunku działań firmy
 • Weryfikacja rynku. Wybór strategii działania dostosowanej do możliwości rynku
 • Pre-selekcja, selekcja i wybór Dostawców
 • Definiowanie Dostawcy Strategicznego i Krytycznego dla procesu
 • Supplier Ranking Tool
 • Przebieg procesu ofertowego
 • Kontrakty. Negocjacje, reguły, kryteria akceptacji zapisów.
 • Zarządzanie wdrażaniem najlepszych rozwiązań logistycznych
 • Zarządzanie kosztami.
 • Zarządzanie reklamacjami

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa: 10.00 – 16.00
 • Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Programy szkoleń (2 dni/ 1 dzień)

Proponowany (po  lewej stronie) program szkolenia wraz z metodyką pracy przeznaczony jest do realizacji w przeciągu 2 dni (Zakopane). Zakłada czas na przećwiczenie i przetrenowanie niektórych zagadnień. W przypadku INTENSYWNYCH szkoleń 1 dniowych (Warszawa) program szkolenia jest taki sam z tym, że metodyka zajęć zbliżona jest bardziej do wykładu.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia i Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl). Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników, zamówień na pokoje 1 osobowe i możliwości hotelowych w tym zakresie.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać zamówienie .doc

Pobierz
Koszt szkolenia (netto):
690 zł Zakopane 439 zł Warszawa PLN

Wyślij zgłoszenie

Nasi klienci